nebo
Zapomenuté heslo?
Zaregistrujte se přes Facebook
nebo
Zaregistrováním souhlasím
s Podmínkami služby Realitio
Zapomenuté heslo
Zde, prosím, zadejte Váš registrační e-mail. Zašleme Vám na něj link pro obnovu hesla.
Nové heslo
Za poslední měsíc 0 výsledků
Za poslední týden 0
Celkový počet 0
Prosím, čekejte...

Podmínky služby Realitio


 1. PODMÍNKY SLUŽBY REALITIO jsou závazné podmínky užití služby Realitio, která je poskytována prostřednictvím internetových stránek www.realitio.cz. Podmínky služby upravují práva a povinnosti všech uživatelů služby Realitio a jejího provozovatele, jakož i právní vztahy mezi nimi.
 2. REALITIO je inteligentní vyhledávač veřejně dostupné online inzerce nemovitostí, který registrovaným uživatelům zdarma poskytuje služby hlídacího psa (upozornění na novou inzerci).
 3. PROVOZOVATEL služby Realitio je obchodní společnost APOLLO 13 INC, obchodní ID NV20141474785, se sídlem 5348 Vegas Drive, 89108 Las Vegas, Nevada, USA registrovaná u Nevada Secretary of State pod číslem E0380532014-2.
 4. UŽIVATEL je každý, kdo se připojí k internetovým stránkám www.realitio.cz nebo jinak využívá služby Realitio.
 5. REGISTRACE uživatele není podmínkou využívání služeb Realitio. K plnému využití služeb Realitio je nicméně registrace nezbytná. Registraci může online provést kterákoliv fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím svého facebookového účtu nebo e-mailové adresy. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje uvedené při registraci, jsou pravdivé a úplné. Informace vložené uživatelem při registraci jsou neveřejné.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Uživatel registrací dává provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon a Facebook profilová fotografie za účelem poskytování služby Realitio a dohledu nad jejím užíváním v souladu s těmito podmínkami. Provozovatel nebude osobní údaje předávat třetím stranám, pokud mu tak v konkrétní situaci neukládá platný právní předpis. Uživatel má zároveň dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze učinit kdykoliv zrušením registrace uživatele, a to písemně na e-mailové adrese unsubscribe@realitio.cz.
 7. OBCHODNÍ SDĚLENÍ Uživatel registrací uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení v souvislosti s poskytování služby Realitio, jakož i pro marketingové účely provozovatele.
 8. OBSAH tvořený inzercí nemovitostí a zveřejněný prostřednictvím služby Realitio je generovaný automatickým vyhledáváním a provozovatel nenese odpovědnost za tento obsah ani za úplnost zveřejněného obsahu. Provozovatel současně upozorňuje, že zveřejněný obsah má pouze informativní, tj. právně nezávazný charakter.
 9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Grafický vzhled, úprava serveru, obsah mimo inzerci nemovitostí, jakož i jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Jejich užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem pro vyvození občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Uživatel nemá oprávnění dále zveřejňovat či kopírovat obsah internetových stránek Realitio ani do nich jakkoliv zasahovat. Realitio je registrovanou ochrannou známkou provozovatele.
 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a internetovou adresou: www.coi.cz.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky i bez předchozího souhlasu uživatele. O změnách provozovatel informuje na internetových stránkách služby Realitio zveřejněním nových podmínek služby.
 12. Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 10. 2016.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.